https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest De Vreedzame school | Basisschool Kienehoef

De Vreedzame school

We vinden we het belangrijk dat ieder respect heeft voor elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne sfeer op school. Bij binnenkomst is er bijvoorbeeld aandacht voor ieder kind door de kinderen persoonlijk welkom te heten.

Basisschool Kienehoef werkt succesvol met de methode De Vreedzame School. Bij problemen wordt er getracht om samen tot een oplossing te komen.

Leerlingen uit groep 8 kunnen dan fungeren als mediator. Zij helpen de kinderen bij het oplossen van het probleem. Dit versterkt het autonomiegevoel, want zij hebben samen een oplossing bedacht. Er wordt gezocht naar win-win oplossingen, waar iedereen zich in kan vinden.


Kinderen leren dat ze een eigen mening mogen hebben, zonder dat dat tot ruzie hoeft te leiden.
De kinderen worden gestimuleerd om opstekers te geven aan elkaar. Dit ondersteunt een fijne sfeer in de klas en dit zorgt voor groepsbinding.

Ze leren hoe ze emoties bij zichzelf en bij anderen kunnen herkennen en hoe ze hiermee om moeten gaan.
We vinden het belangrijk dat kinderen goede communicatieve vaardigheden aanleren zoals goed luisteren naar elkaar, vragen stellen en zich verplaatsen in de ander.

Basisschool Kienehoef heeft de intentie om pesten te voorkomen. Wanneer een kind zich niet prettig voelt, dan nemen de leerkrachten deze signalen uiterst serieus en zij zoeken dan samen met de betrokken kinderen naar een oplossing.

Basisafspraken BS Kienehoef

Daarnaast vinden we het belangrijk dat er regels zijn opgesteld welke altijd en overal gelden bij ons op school. Deze schoolregels worden jaarlijks in alle groepen besproken. 

Kijk hier voor onze basisafspraken