https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Externe instanties | Basisschool Kienehoef

Externe instanties

School Maatschappelijk werk (SMW)

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Aan onze school is een aandachtsfunctionaris jeugdhulpverlening verbonden. De aandachtsfunctionaris is werkzaam binnen het Basisteam Jeugd en Gezin van Sint-Oedenrode. Zij sluit aan bij een overleg (op vraag van school en ouders) als er hulpvragen zijn op zowel het gebied van school als opvoeding. De aandachtsfunctionaris denkt mee en adviseert in de vragen die er zijn. Het eerste gesprek zal op school plaats vinden. Na dat gesprek wordt bekeken of er een aanmelding bij het Basisteam Jeugd en Gezin moet volgen.

De aandachtsfunctionaris zal vertrouwelijk met de informatie omgaan. De aandachtsfunctionaris geeft informatie en advies aan zowel ouders als school. We vinden het van belang om een goede samenwerking en korte lijnen te hebben tussen ouders, school en de aandachtsfunctionaris. Daarom vinden gesprekken zoveel mogelijk direct met alle partijen plaats.

Als U vragen heeft over alleen de opvoeding, dan kunt U zelf bellen met het Centrum Jeugd en Gezin, telefoonnummer 0800-2540000.
Kijk hier voor meer informatie over Centrum voor Jeugd en Gezin.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool (GGD)

Wanneer nodigt de GGD je uit tijdens de basisschoolperiode?

Als jouw kind 5/6 jaar is:
We meten de lengte en het gewicht van jouw kind. Ook testen we op deze leeftijd de oren en de ogen. Voor de ogentest bekijkt jouw kind een poster met grote en kleine rondjes. Die rondjes zijn aan 1 kant open. Je kind geeft aan waar het rondje open is. Meer informatie over de oogtest. Voor de gehoortest krijgt je kind een koptelefoon op om naar piepjes te luisteren. De geluiden zijn heel hoog en heel laag, dan weer hard en dan weer zacht en ze komen links en/of rechts. Bij elk piepje dat hij of zij hoort drukt je kind op een knopje waardoor we kunnen zien wat hij of zij wel of niet kan horen. Tenslotte bespreken we de gezondheid en de ontwikkeling van jouw kind.

Als jouw kind 9/10 jaar is:
Voor zijn of haar 10e verjaardag nodigen wij jouw kind uit op het consultatiebureau voor de vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (dtp) en bof, mazelen en rodehond (bmr). Je kind krijgt dus twee vaccinaties, meestal in de bovenarmen. Tijdens de afspraak meten we opnieuw de lengte en het gewicht van jouw kind. We bespreken met jou de groei en de ontwikkeling. Op onze website vind je meer informatie over de vaccinaties.

TIP: Heb je vragen? Schrijf deze thuis alvast op een briefje. Zo voorkom je dat je iets vergeet te vragen tijdens het gesprek.

Samenwerking met school
De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen deel aan het Zorg Advies Team op school. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd eerst met jou.  

Meer informatie en contact
Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over de ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 0900 463 64 43 (keuze 2). We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Kijk ook eens op onze website.

Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg: 
Marloes Weijs, jeugdverpleegkundige, e-mail: m.weijs@ggdhvb.nl

Meierijstad: Jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds  

Voor een gezin kan een aanvraag worden gedaan tot een bedrag van maximaal €450,00 per kind (4-17 jaar) als het gaat om cultuur. Bij het sportfonds kan een bedrag vergoed worden van maximaal €225,00 per jaar. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks betaalt aan de desbetreffende organisatie.

De aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs. Voor een aanvraag neemt u contact op met de intermediair van uw woonplaats.
Cultuur: Marieke van Boxtel, OBS De Springplank, m.vboxtel@stichtingoog.nl
Sport: Marjolijn van Os, Fioretti College, mos@fioretticollege.nl

In de folder ‘Alle kinderen doen mee in Meijerijstad’ vindt u uitgebreidere informatie over deze regeling. Weet u niet zeker of deze regeling voor u van toepassing is. Mailt u gerust met de desbetreffende personen. Zij kunnen u hier meer duidelijkheid over geven.