https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Gym- en zwemrooster | Basisschool Kienehoef

Gym- en zwemrooster

Gymtijden 2021-2022

DINSDAG  
Groepen 5 en 6: 08:30 uur – 10:00 uur
Groepen 3A en 4: 10:30 uur – 12:00 uur
Groepen 7 en 8: 13:00 uur – 14:30 uur
   
WOENSDAG  
Groep 1A: 09:00 uur – 10:00 uur
Groep 1B-2B: 10:00 uur – 11:00 uur
Groep 2-3: 11:00 uur – 12:00 uur

 

Douchebeleid na de gymles

Het is belangrijk om het lichaam goed te verzorgen. Hierdoor voorkomt men ziektes en andere gezondheidsproblemen. Zeker na het gymmen en sporten is dit van belang. Op advies van de GGD is vanuit het oogpunt van algemene hygiëne het  douchen na de gymles ingevoerd. In samenspraak met andere scholen en met de (G)MR zijn hierover afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een beleidsprotocol. Natuurlijk is douchen in schoolverband iets anders dan douchen thuis. Wij geven een eerste gelegenheid tot afspoelen van het transpiratievocht, echter het zorgvuldig verzorgen van het lichaam kunt u thuis naleven. Mochten er omstandigheden zijn waardoor uw kind structureel niet kan douchen dan geeft u dit schriftelijk aan bij de directeur van de school.
 

Schoolzwemmen

In het schooljaar 2021-2022 vindt er geen schoolzwemmen plaats voor groep 4 i.v.m. de renovatie van het zwembad.

Schoolzwemmen opgenomen in het lesprogramma voor groep 4.
Schoolzwemmen is echter alleen haalbaar als alle ouders hiervoor een financiële bijdrage betalen. Zie hiervoor de informatie in onderstaande bericht.

Het gemeentebestuur van Meierijstad stelt kinderen van de groepen 4 van de basisscholen in Sint–Oedenrode in de gelegenheid om gedurende een leerjaar deel te nemen aan het schoolzwemmen.
Kinderen die nog niet in het bezit zijn van diploma A krijgen de mogelijkheid om tijdens het schoolzwemmen dit diploma te behalen.

Voor de kinderen van groep 4 die bij aanvang van het schooljaar in het bezit zijn van diploma A worden zwemclinics verzorgd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overlevingszwemmen, aquajoggen, waterpolo, kanoen of snorkelen. Het seizoen wordt afgesloten met een “’scholenspel”. 
De doelstelling is dus niet uitsluitend gericht op het behalen van het A diploma, maar ook op algemene technieken, op “Physical fitness”, ofwel het gezondheidsaspect, op spel en speelse vormen, op behendigheid en watervrijheid; ofwel de recreatieve waarde. Plezier krijgen en houden in het zwemmen is erg belangrijk.

Kosten
De gemeente neemt naast de vervoerskosten van de leerlingen uit de kerkdorpen Olland, Boskant en Nijnsel, een belangrijk deel van de leskosten en materiaal kosten (bv huur kano’s) voor haar rekening. Van de ouders die de kinderen aan het schoolzwemmen willen laten deelnemen wordt een bijdrage verwacht. Per jaar worden 18 lessen gegeven, de totale kosten per jaar bedragen € 51,80 (€ 2,87 per les)

Bijzonderheden
Als er specifieke zaken van belang zijn bij het geven van zwemles aan uw kind wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan de leerkracht. Als u geen bezwaar kenbaar maakt zullen deze medische gegevens en de persoonsgegevens doorgegeven worden aan het personeel van zwembad De Neul. Dit om de lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Verder kunt u te allen tijde de zwemlessen van uw kind vanaf het terras volgen.