https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Onze kernwaarden | Basisschool Kienehoef

Onze kernwaarden

Geluk
Persoonlijke groei
Samen
Betrokkenheid

 

Onze kernwaarden

Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school komt en veel leert zodat het zich op alle gebieden goed ontwikkelt. Een sterk pedagogische klimaat is belangrijk voor iedereen. In de groepen, maar ook daarbuiten, werken we structureel aan dit klimaat. We zijn dan ook een school waar pedagogisch denken en handelen hoog in het vaandel staan. Door Geluk, Persoonlijke groei, Samen en Betrokkenheid geven we mét kinderen, ouders én omgeving inhoud aan onderwijs op basisschool Kienehoef.

De basis van ons onderwijs zit in het woord “geluk”, de diepste behoefte van ieder mens. In onze veilige school leren kinderen zichzelf, anderen en de wereld om hen heen ontdekken en kennen. Kinderen bewegen zich aan de grens van hun mogelijkheden in een uitdagende en rijke leeromgeving.  

Geluk

Kinderen moeten gelukkig zijn en wij willen hier aan bijdragen.
Jezelf kunnen zijn en lekker in je vel zitten is voorwaardelijk om tot leren te komen. De leerkrachten zorgen met de kinderen voor een veilige sfeer. Geluk kun je halen uit het helpen van een ander of door geholpen te worden door een ander.
Om gelukkig te zijn is het ontwikkelen van emotionele veerkracht in onze ogen belangrijk.

Persoonlijke groei

Groeien is wat kinderen bij ons doen. In centimeters, maar vooral ook door het ontwikkelen van een eigen identiteit: ontdekken wie je bent met je eigen unieke mogelijkheden en talenten. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling in de breedste zin en het welbevinden van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en hun talent(en) te ontplooien. Kinderen worden betrokken bij hun ontwikkeling. Hierbij zijn persoonlijke aandacht en de rol van de leerkracht van belang.

Samen

Groeien doe je met elkaar!
De relatie met kinderen, ouders en omgeving is van grote waarde in ons onderwijs.
Samen betekent ook samenwerken, zowel door kinderen als leerkrachten. We zijn trots op de stappen die kinderen zetten en vieren successen.  

Betrokkenheid

Door een rijke en betekenisvolle leeromgeving zijn kinderen geconcentreerd, nieuwsgierig en gaan ze nieuwe uitdagingen aan. Een hoge betrokkenheid zorgt voor betere leerprestaties en leerplezier. Dit bereiken we door met kinderen in gesprek te gaan over hun ontwikkeling, leerbehoeften en doelen die ze willen bereiken.

Logo

Het logo symboliseert onze visie en kernwaarden.
Het is alsvolgt opgebouwd:

Klavertje 4: 
Een klavertje 4 staat voor geluk. Een kind hoort gelukkig te zijn. Lekker in je vel zitten is nodig om tot leren te komen. Als je dat niet bent willen we dat graag eerst oplossen zodat je weer fijn naar school komt en weer tot leren komt. Dit geldt voor ieder kind op onze school. 

De weg – Sprankelend:
In het klavertje 4 zie je 4 gele streepjes. De weg die wij graag willen zijn om het beste uit ieder kind te halen. Samen op weg zijn naar je beste ik. Dit doen wij door kindgericht te werken. Voor ons staat het kind op de eerste plek. Hier draait de hele dag alles om. Sprankelend omdat we willen dat iedereen gelukkig en blij is. Sprankelend omdat we willen dat iedereen groeit en bloeit. Door een rijke en betekenisvolle leeromgeving zijn kinderen geconcentreerd, nieuwsgierig en gaan ze uitdagingen aan. We laten kinderen stralen!

Boom:
Groeien is wat kinderen bij ons doen. In centimeters, maar vooral ook door het ontwikkelen van een eigen identiteit: ontdekken wie je bent met je eigen unieke mogelijkheden en talenten. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent.