https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderraad (OR) | Basisschool Kienehoef

Ouderraad (OR)

Onze school heeft een ouderraad. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 9 ouders. Elke leerlingengroep heeft een vertegenwoordiger in de OR.
De ouderraad houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in de school. Ze bereidt de schoolreis, feesten en sportactiviteiten voor of helpt bij de organisatie en uitvoering van diverse school- of groepsactiviteiten.
De OR organiseert jaarlijks een algemene jaarvergadering waarop verslag gedaan wordt van haar activiteiten en financieel beheer.