https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Protocollen | Basisschool Kienehoef

Protocollen

SKOSO en AVG

 

PROTOCOLLEN

  • Hoofdluis
  • Communicatiestroom Basisschool Kienehoef: 
  • Digitale communicatiestroom basisschool Kienehoef
  • Vertrouwenspersonen BS Kienehoef
  • Medisch handelingsprotocol
  • Protocol leerlingvervoer en veiligheid
  • Aandachtsfunctionaris jeugdhulpverlening: Aan onze school is een aandachtsfunctionaris jeugdhulpverlening verbonden. De aandachtsfunctionaris is werkzaam binnen het Basisteam Jeugd en Gezin van Sint-Oedenrode. Zij sluit aan bij een overleg (op vraag van school en ouders) als er hulpvragen zijn op zowel het gebied van school als opvoeding. De aandachtsfunctionaris denkt mee en adviseert in de vragen die er zijn. Het eerste gesprek zal op school plaats vinden. Na dat gesprek wordt bekeken of er een aanmelding bij het Basisteam Jeugd en Gezin moet volgen. De aandachtsfunctionaris zal vertrouwelijk met de informatie omgaan. De aandachtsfunctionaris geeft informatie en advies aan zowel ouders als school. We vinden het van belang om een goede samenwerking en korte lijnen te hebben tussen ouders, school en de aandachtsfunctionaris. Daarom vinden gesprekken zoveel mogelijk direct met alle partijen plaats. Als U vragen heeft over alleen de opvoeding, dan kunt U zelf bellen met het Centrum Jeugd en Gezin, telefoonnummer 0800-2540000.

​________________________________________________________

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf het nieuwe schooljaar een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Er mag ook niet gerookt worden buiten het schoolplein en bij de ingang van het plein en/of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.
 
Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben en dit ook handhaven. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.