https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Schoolplan 2019-2023 | Basisschool Kienehoef

Schoolplan 2019-2023

Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te waarborgen worden er plannen gemaakt. De school legt aan de hand van deze plannen verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR), SKOSO en de inspectie van onderwijs. Iedere vier jaar maakt de school een nieuw plan. In dit plan is opgenomen waar de school voor staat, hoe het onderwijs wordt ingevuld, hoe we de kwaliteit waarborgen en wat de ontwikkeldoelen zijn de komende jaren.
Het schoolplan is goed gekeurd door de MR. De jaarplannen zijn opgenomen in het schoolplan en zullen per jaar verder uitgewerkt worden.

09UH Schoolplan Kienehoef 2019-2023.pdf