https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Schoolveiligheidsplan | Basisschool Kienehoef

Schoolveiligheidsplan

We maken gebruik van een schoolveiligheidsplan: Schoolveiligheidsplan – versie092018.pdf
Dit plan omvat protocollen op stichtingsniveau en protocollen op schoolniveau.