https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Schoolveiligheidsplan | Basisschool Kienehoef

Schoolveiligheidsplan

We maken gebruik van een schoolveiligheidsplan.
Dit plan omvat protocollen op stichtingsniveau (SKOSO) en protocollen op schoolniveau.