https://bskienehoef.nl/wp-content/themes/gymappstest Verlof aanvragen | Basisschool Kienehoef

Verlof aanvragen

Wanneer kinderen verlof nodig hebben, dient dit tijdig door de ouders aangevraagd te worden. Hiervoor kunt u onderstaand aanvraagformulier downloaden. Het formulier dient op tijd (zie voorwaarden) bij de directeur ingeleverd te worden. Het heeft tijd nodig om deze aanvraag te verwerken. Wij vragen u voor het aanvragen van structureel verlof (bijv. logopedie) om ook vooraf het aanvraagformulier in te dienen. Op de achterkant van het aanvraagformulier kunt u lezen wat de regels zijn. We gaan ervanuit dat u niet zomaar verlof aanvraagt.
 
Aanvraagformulier voor verlof
 

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Wanneer ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan, noemen we dit luxe verzuim.  
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.