Basisschool Kienehoef is een Vreedzame school in de wijk Kienehoef van Sint-Oedenrode.

Per 1 oktober 2021 heeft de school 202 kinderen die over 9 groepen zijn verdeeld. Het schoolgebouw is gerenoveerd en beschikt over digitale schoolborden in alle groepen. Bovendien straalt de school een prettige en warme sfeer uit.

We zijn een school waar pedagogisch denken en handelen hoog in het vaandel staat. Dat houdt voor ons in dat handelen en onderwijs geven, gebeurt vanuit een integere kijk op kinderen en hun leefomgeving.

Basisschool Kienehoef is een school die zo up-to-date mogelijk probeert te werken. Dat betekent voor het team dat het regelmatig bezig is om het onderwijs te evalueren en aan te passen aan de steeds veranderende eisen van deze tijd. Elk kind kan zich op onze school veilig en vertrouwd voelen. Elk kind kan met plezier naar school gaan en komt tot zijn recht. We zijn alert op pesten en discriminatie en we werken vooral aan het voorkomen hiervan.

Eigentijds werken wil ook zeggen dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Natuurlijk wordt er wel eens gestraft, maar we steken veel meer energie in het samen bespreken van problemen en in het belonen van goed gedrag.